სტუმრის წიგნაკი

  • “ღმერთს მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ მომცა საშუალება შენს ნატერფალს შევხებოდი”.

    ნუნუ გელაძე

    იტალიაში მცხოვრები

  • “სოხუმის უნივერსიტეტის სტუდენტებზე არაჩვეულებრივი შთაბეჭდილება დატოვა ილია ჭავჭავაძის სახლმა. განცდები გააძლიერა ქ-ნ მარინეს გულიანმა და ღრმაშინაარსიანმა საუბარმა. ილიას მადლი ეფინება ამ გარემოს და, ინებოს ღმერთმა, გადაედოს მთელ საქართველოს”.

    ნინო ვახანია

    21 ივლისი, 2013 წელი.