ბილეთის ფასი

  • მოსწავლე – 1 ლარი;
  • სტუდენტი – 2 ლარი;
  • ზრდასრული – ლარი;
  • პესიონერი – 2 ლარი;

6 წლამდე ბავშვებისათვის მუზეუმში შესვლა უფასოა.

შესაბამისი დოკუმენტით მუზეუმში შესვლა აგრეთვე უფასოა:

ICOM-ის წევრებისთვის, საქართველოსა და უცხოეთის სახელმწიფო მუზეუმების თანამშრომლებისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის, ომის ვეტერანებისთვის, რიგითი ჯარისკაცებისთვის, სოციალურად დაუცველი და იძულებით გადაადგილებულთათვის.

გიდის მომსახურების საფასური

  • სასკოლო ჯგუფისათვის – 10 ლარი;
  • არასასკოლო, ქართულენოვანი გიდი – 15 ლარი;
  • უცხოენოვანი გიდი – 25 ლარი;

გიდის მომსახურება მუზეუმში წარმოებს ქართულ, ინგლისურ, გერმანულ და რუსულ ენებზე.

გააზიარე

Comments are closed.