ფოტო და ვიდეოგადაღება

• მუზეუმის ეზოში, შენობასა და მუდმივ ექსპოზიციებში ფოტო და ვიდეო გადაღება ნებადართულია მხოლოდ მუზეუმის ადმინისტრაციასთან წინასწარი შეთანხმებისა და წერილობითი ნებართვის საფუძველზე.

მუზეუმის ტერიტორიაზე ფოტო და ვიდეოგადაღება განისაზღვრება შემდეგი ფასებით:

 ექსპოზიციაში ასებული ერთი ექსპონატის გადაღება 30 ლარი;
 ფონდებში არსებული ერთი ექსპონატის გადაღება 50 ლარი;
 გამოუქვეყნებელი ექსპონატის გადაღება 100 ლარი;
 უნიკალური ექსპონატის გადაღება 200 ლარი;
 ფონდებიდან გამოუქვეყნებელი ექსპონატის გადაღება 250 ლარი;
 კინო-ტელე გადაღება დარბაზში 250 ლარი;
 სამეცნიერო-პოპულარული და მხატვრული ფილმის გადაღება, არასახელმწიფო და სარეკლამო რგოლების გადაღება 1000 ლარი (თუ გადაღების დრო ერთ დღეს აღემატება თანხა იზრდება 1500, 2000 ლარი და ასე შემდეგ)
 პრეზენტაციისათვის ფართის გაქირავება 300 ლარი;
 საქორწინო ფოტოსესია სრული მომსახურება 150 ლარი, ფოტოსესია 100 ლარი (ამ თანხაში შედის ბილეთის ფასი საექსკურსიო მომსახურებისა და მუზეუმში ფოტო გადაღების უფლების გარეშე).

გააზიარე

Comments are closed.